Hotline: 02422.637.333

Giá trị cốt lõi

Tháng Sáu 13, 2018 1:28 chiều

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Tín:  Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Tâm Việt bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
– Tâm: Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Tâm Việt đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

Đơn hàng Xuất Khẩu Lao Động

1
Bạn cần hỗ trợ?